50 אנשי חינוך, תרבות ותקשורת בוחרים את המשפיעים על החינוך בישראל

שירן גרינברג רכז בית המדרש למורי עם בתנועת דרור ישראל על פרופ' דיאנה סילברמן קלר ז"ל, ראש המסלול לחינוך בלתי[…]

המשך