דברים מאירוע קואליציית 'זוכרים את הרצח – נאבקים על הדמוקרטיה' בבית הנשיא

כבוד נשיא המדינה, מזכ"ל מועצת תנועות הנוער – נפתלי דרעי, חבריי וחברותיי מתנועות הנוער הציונית חלוציות,

המשך