מפעל ספריית 'בית-ספר לרוח האדם' – הוצאה לאור דרור-לנפש

יום הזיכרון לשואה ולגבורה בישראל חל ביום פתיחתו של מרד גטו ורשה. השנה אנו מציינים 70 שנה למרד  זה, ולמשמעות[…]

המשך