מאת: פסח האוספטר רכז תנועת דרור ישראל בשבועות האחרונים אנו עדים לדרמה אנושית, שאין אדם על פני כדור הארץ שנחשף אליה, וליבו אינו נכמר למשמע הפרטים הקשים והמכאיבים.
קרא עוד
מאת: פסח האוספטר רכז תנועת דרור ישראל כשהייתי לפני שנים אחדות במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו, עמדתי לנוכח אחת הזכוכיות שהפרידה ביני לבין מערום עצום של מזוודות הנרצחים. על כל מזוודה רשום היה שם המשפחה של בעליה לשעבר.
קרא עוד
שני אורן, חבר תנועת דרור ישראל כותב במִכְתָּם
קרא עוד
מאת: פסח האוספטר רכז תנועת דרור ישראל "גידול ממאיר בגוף היישוב" במהלך השנים 1933-1932 השתלחו כדרך שגרה אנשי הימין הקיצוני בתנועה הציונית בחיים ארלוזורוב והאשימוהו ב"נעיצת סכין בגבו של העם היהודי בניסיון להושטת יד אחווה לממשלת היטלר".
קרא עוד
מאת: פסח האוספטר רכז תנועת דרור ישראל בתולדות עמנו ישנם פרקים מכוערים, אפלים ועצובים. שום עַם לא היה מבליט אותם, ובוודאי לא עמנו אשר חרט על לוח לבו את הבטחתו-שבועתו להיות עם מופת, "ממלכת כוהנים וגוי קדוש", ונשא אותה כייעודו משך אלפי שנים. כמה נרצחו, נטבחו, עונו, ובלבד שלא יעברו על דתם? שני מקרים ידועים, […]
קרא עוד
 

תגיות נוספות