פעילות חינוכית

כללו של דבר: באין עם-אדם אין אדם-אדם, אין יחיד-אדם; ומי כמונו, בני ישראל, צריך לעמוד על זה? אנחנו הודענו ראשונה כי האדם נברא בצלם אלוהים, אנחנו צריכים ללכת הלאה ולאמור: העם צריך להיברא בצלם אלוהים. ולא מפני שאנחנו טובים יותר מאחרים, כי אם מפני שאנחנו נשארנו וסבלנו את כל מה שתובע את זה על כתפינו. במחיר ייסורינו נמצא את הכוח ליצירה הזאת. מכל מיני אשפה עושים גז מאיר, – ואנחנו מכל מיני פורענויות וייסורי גיהינום עשינו אור גנוז, ואותו נביא לידי גילוי ביצירת עם-אדם, עם בצלם אלוהים.

גורדון – עם אדם

מרחב שליחות חניכים ישראל

מרחב שליחות עוסק בהחייאת הרעיון הציוני בקרב יהדות התפוצות וחיזוק הזיקה בין מרכזים ציוניים בתפוצות לבין ישראל.

לתפיסתנו הדרך להגשמה של הרעיון הציוני לא תמה עם הקמתה של מדינת ישראל ואחריותנו כתנועה אינה מתמצה במה שמתרחש בגבולות הגיאוגרפיים של מדינת ישראל. לפיכך אנו פועלים ומחנכים ליצירתו של עם יהודי מלוכד וחי בישראל ובתפוצות ולחיזוק הקשרים וחילוף החומרים בינינו לבין יהדות התפוצות.

מרחב שליחות מקיים מגוון של פעילויות עם אוכלוסיות מגוונות מתוך יהדות התפוצות.

הפעלה והדרכה של תכניות שנת שירות לצעירים מהתפוצות המגיעים לארץ לשנה של ציונות, יהדות ומנהיגות. במהלך השנה מתנדבים הצעירים במוקדי הפעילות השונים של דרור ישראל עם נוער מכל השכבות והמגזרים בחברה הישראלית.

מרחב שליחות

תכנית המשך למסיימי שנת השרות במהלכה מגיעים הצעירים לסמינרים נוספים בארץ ואף המדריכים מדרור ישראל נוסעים אליהם, במטרה להמשיך ולברר את הקשר שלהם לארץ ישראל ולחיים בה.

הדרכת תוכניות קיץ לבני נוער המגיעים לישראל, לרוב בפעם הראשונה. במהלך התכנית נחשפים בני הנוער לשורשי ההסטוריה היהודית והציונית ובמקביל לסוגיות החשובות בחברה הישראלית היום. התכניות כוללות גם מפגשים עם חניכי הנוער העובד והלומד וישראלים נוספים בני גילם.

Dror Leadership High school – תכנית של סמסטר בארץ לבני נוער מצפון אמריקה בכיתות י' וי"א, במהלכה לומדים הצעירים בבית ספר ישראלי עם בני גילם, מתנדבים במגוון של מוקדים ועוברים הכשרה להיות הדור הבא של המנהיגים בקהילה ממנה הגיעו. הלימודים מבוססים על תכנית הלימודים האמריקאית.

שליחויות למחנות קיץ בצפון אמריקה ובברית המועצות לשעבר. שליחים של דרור ישראל נוסעים למחנות הקיץ ומביאים איתם חינוך ציוני ויהודי המבוסס על ערכי תנועת הנוער.

מרכז הדרכה "החלוץ" – מרכז הדרכה המציע פעילויות לקבוצות מקרב יהדות התפוצות במגוון נושאים ומגוון אופנים – החל מסיורים וסמינרים חד יומיים וכלה בתוכניות קצרות וארוכות. מרכז ההדרכה "החלוץ" מקיים פעילויות בנושאים כגון: צדק חברתי, יהדות וציונות, חינוך בלתי פורמלי, דמוקרטיה ועוד. הפעילויות מתקיימות בישראל או בארצות המוצא. מרכז הדרכה "החלוץ" מארגן ומדריך גם מסעות לפולין בשפה האנגלית.

מרחב שליחות פועל עם ארגונים ציוניים בישראל להעמקת ההבנה שלנו הישראלים את יהדות התפוצות וחיזוק הקשרים עמה.

ולבסוף, מרחב שליחות פועל לקליטה והדרכה של עולים חדשים, ושילובם במפעל הציוני של תנועת דרור ישראל.

אנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם תנועת הבונים דרור, תנועת נוער יהודית ציונית הפועלת בכל רחבי העולם ועם קבוצות ע"ם – עולים מקרב בוגרי הבונים דרור הפועלים בישראל במסגרת קבוצות עולים משימתיות.

פרטי התקשרות:

כללי – noganv@gmail.com

Dror Leadership High School–director@drorleadership.org

החלוץ – info@hechalutz.org

 

תגיות נוספות