פעילות חינוכית

תנועת "דרור ישראל" פועלת בכל רחבי ורובדי החברה הישראלית.  חברי דרור ישראל מחנכים כ-200 אלף ילדים, בני נוער וצעירים, במסגרות שונות – בתי ספר, מועדוני נוער, פעילות במסגרת תנועת "הנוער העובד והלומד" ועוד.
הפעילות החינוכית מתקיימת תוך שימוש במגוון רחב של אופני פעילות ומתודות, בכלים פדגוגיים פורמליים ובלתי פורמליים. הפעילות החינוכית מיועדת לכלל הסקטורים בחברה הישראלית – יהודים – ותיקים ועולים חדשים, ערבים, בדואים, דרוזים ועולים חדשים, ילדים ובני נוער המגיעים מרקעים שונים בחברה הישראלית.

מעגל בוגרים מצפה רמון

תנועת דרור ישראל רואה חשיבות עליונה בפעולה בקרב כלל מגזרי החברה הישראלית.

הפעילות החינוכית של חברי הקיבוצים כוללת:


במסגרת הכשרת חבריה מקיימת תנועת דרור ישראל מפגשים רבים לשיחה וללמידה, המפגשים מתקיימים בפורומים שונים ומעניקים למחנכים את הכלים הדרושים להם לטובת הפעילויות החינוכיות השונות אותן הם מפעילים. חלק מההכשרות מתקיימות בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים.

 

תגיות נוספות