"נייר הלקמוס" – לשינוי המדיניות הכלכלית חברתית במדינת ישראל

הדרך לחברה צודקת ושוויניות יותר עוברת בשינוי הנחות היסוד
הכלכליות בישראל וקיומה של מדינת רווחה.

להורדה: נייר הלקמוס

סגור לתגובות.