בית המדרש למורי עם

"עלינו לגייס את הכוחות הרוחניים והנפשיים החזקים ביותר בבני עמנו בין צעירים ובין לא צעירים, ובמספר גדול, שישמעו לצו השעה ויקבלו עליהם ללכת אל העם, אל העולים, בכל מקום ריכוזם, במחנה ובמעברה, במושבי עולים ובאולפני עולים, בעיר ובכפר, מן הגליל ועד הנגב, להפיץ ביניהם תורה והשכלה, באחת – היות מורי עם."

מרטין בובר

בית המדרש למורי עם

הקוד הבלתי פורמאלי, כפי שהתפתח בתנועת הנוער, ומבוטא בפרקטיקות הקבוצתיות – בקשר מדריך-חניך, בוולונטאריות, בלמידה המשותפת, בקבלת ההחלטות בהסכמה, ביציאה לפעולה אקטיבית לאחר דיאלוג סביב סוגיה אקטואלית ועוד – תורגם על ידי בוגרי התנועה לאופן שבו לומדים ומתנסים בחיים הבוגרים. לצורך כך, הקמנו את המרכז החינוכי להתחדשות שתפנית, שיהווה מרכז לימודי-התנסותי המבוסס על הקוד של החינוך הבלתי פורמאלי, לכלל התנועה.

ההכרה העמוקה, המדריכה את בוגרי התנועה, חברי המרכז החינוכי להתחדשות שתפנית, כי דרך החינוך ניתן לשנות ולהשפיע על החברה הישראלית, הולידה את בית המדרש למורי עם.

בית המדרש למורי עם ברוח משנתו הדו-שיחית של מרדכי מרטין בובר הוקם בשנת 2000 כשותפות בין המרכז החינוכי להתחדשות שתפנית לבין המכללה האקדמית בית ברל, כבמה לחברי תנועת הבוגרים להכשרה ערכית, חלוצית, אקדמית וחינוכית, ולהשפעה על שדה החינוך וההוראה בישראל.

תהליך הלמידה הנהוג בבית המדרש למורי עם משלב יסודות פדגוגיים מהמתקדמים בעולם, השאובים מהמסורות של החינוך הבלתי פורמאלי והדעת הבלתי פורמאלית, הפילוסופיה הדיאלוגית, החינוך הביקורתי וההומניסטי והחינוך הקיבוצי. תהליך זה מייצר פרקטיקות חדשניות של תהליכי הוראה-למידה, המנוסחים ומלווים על ידי חינוכאים, אנשי רוח ואקדמאים.

ממייסדי בית המדרש למורי עם נציין במיוחד את פרופ' דיאנה סילברמן קלר ז"ל, שהובילה את הניסוח התיאורטי ואת הפרקטיקות הייחודיות לו.

חברי בית המדרש פועלים בשדה החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי במהלך לימודיהם – ובכך, מממשים את אחד העקרונות החשובים בתהליך ההכשרה, והוא: שילוב בין תיאוריה לפרקסיס, ובלשוננו: בין למידה להתנסות.

בבית המדרש למורי עם שותפות קבוצות מגוונות: בוגרי התנועה היהודים והערבים, המפולחים ל: קבוצות שיח, קבוצות למידה, קבוצות חקר וצוותים חינוכיים. כ-240 חברים (נכון לשנת 2011) הינם בוגרי בית המדרש.

ההכשרה בבית המדרש למורי עם, שבמכללה האקדמית בית ברל, מקנה לבוגריו תואר ראשון בחינוך (B.Ed) ותעודת הוראה. כיום, עומד בראש בית המדרש למורי עם מטעם המכללה, ד"ר אלון פאוקר.

ליצירת קשר: beithamidrash@drorisrael.org.il – שירן/צרויה: רכזי בית המדרש למורי עם

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *