עמוד ראשי

תנועת דרור ישראל נוסדה בשנת 2006 והנה תנועה חברתית, חינוכית, שיתופית במסגרתה פועלים עשרות אלפי חניכים ומאות בוגרים להגשמת ערכי שוויון ערך האדם, ציונות, דמוקרטיה ושלום.

דרור ישראל היא תנועת האם של שלוש תנועות: תנועת הנוער העובד והלומד, תנועת הבוגרים – מרח"ב (מחדשי רעיון החלוץ בישראל), קהיליית קיבוצי הקבוצות השתפנית משימתית.

תנועת "דרור ישראל" פועלת בכל רחבי ורובדי החברה הישראלית.  חבריה מחנכים כ-200 אלף ילדים, בני נוער וצעירים, במסגרות שונות – בתי ספר, מועדוני נוער, פעילות במסגרת תנועת "הנוער העובד והלומד" ועוד. הפעילות החינוכית מתקיימת תוך שימוש במגוון רחב של אופני פעילות ומתודות, בכלים פדגוגיים פורמליים ובלתי פורמליים. הפעילות החינוכית מיועדת לכלל הסקטורים בחברה הישראלית – יהודים – ותיקים ועולים חדשים, ערבים, בדואים ודרוזים, ילדים ובני נוער המגיעים מרקעים שונים בחברה הישראלית.

תנועת דרור רואה חשיבות עליונה בפעולה בקרב כלל מגזרי החברה הישראלית.

קיבוצי מחנכיםתרבות ויצירה